شرایط و ضوابط استفاده

1) گارانتی فقط شامل دستگاه هایی است که از فروشگاه آوای مهام خریداری شده باشند.

2) از لحظه ای که دستگاه یا خدمات تحوبل مشتری داده می شود، تاریخ گارانتی شروع می شود.

3) زمان پایان گارانتی 2 سال بعد از زمانی است که محصول به مشتری ارائه شده است، می باشد.

4) گارانتی شامل تمام مواردی است که خرابی از سمت مشتری نباشد و دستگاه مشکل داشته باشد. مواردی مانند ضربه خوردن، ریختن مایعات، تماس با مواد شمیایی و … گارانتی را باطل می کند.

5) مشکلات ناشی از هرگونه استفاده نادرست چه نرم افزاری چه سخت افزاری گارانتی را ابطال می کند.

6) در صورتی که محصول به تعمیرگاه های غیرمجاز و بدون هماهنگی با آوای مهام و به دست افراد دیگری باز شود گارانتی باطل می شود.

7) هزینه ارسال دستگاه به دفتر آوای مهام به عهده مشتری می باشد. در صورتی که تعمیر دستگاه شامل گارانتی شود هزینه برگشت داده خواهد شد.

8) لطفا بدون هماهنگی قبلی به صورت حضوری به دفتر آوای مهام مراجعه نفرمایید.